האם צריך לשנות את מיקום הסיגרים באופן קבוע בתיבת הלחות