הספקת אויר צח

תיבת לחות אשר ממולאת כראוי צריכה להיות מאווררת לפחות אחת לשבועיים בכדי לספק לה אויר צח. (ראה איטום הרמטי לתיבת הלחות).

המשך לטמפרטורה האופטימלית לאיחסון סיגרים