נשואי סיגרים

סיגרים סופגים את הארומה של סביבתם. הם לא רק סופגים את הארומה של השיכבה הפנימית של תיבת הלחות, אלא גם את הארומה של סיגרים אחרים המאוחסנים באותה תיבת לחות. השימוש בחוצצים נעשה בכדי להקטין את איבוד הטעמים. בכל אופן, כדי למנוע כל מעבר של טעמים, על הסיגרים להיות מאוחסנים בתיבות לחות שונות או בארון תיבות לחות, כאשר הסיגרים יכולים להיות מאוחסנים בקופסאות המקוריות שלהם. ישנם חסידים של הסיגרים, שבאופן מכוון מאחסנים סיגרים בחוזקים וטעמים שונים באותה תיבת לחות למספר חודשים. באופן כללי, האיחסון של סיגרים בחוזקים שונים (במיוחד מארצות מוצא שונות), צרכים להיות בנפרד ולהימנע כמה שאפשר מאיחסונם יחד. שיטת האיחסון הלא-אסתטית במיוחד של נייר הצלופן או איחסון הסיגרים בקופסאות מקוריות בארונות גדולים של תיבות לחות, יכולים גם למנוע את עירבוב ואיבוד הטעמים. השיטה החדשנית של החוצצים של תיבת לחות הדה-לוקס של אדוריני, מאפשרת חציצה אפקטיבית של מספר רב של סיגרים מסוגים שונים ובאותו הזמן גם שימוש וניצול נכון של מקום איחסון בתוך תיבת הלחות.

המשך לאם צריך לשנות את מיקום הסיגרים באופן קבוע בתיבת הלחות