מדידות מדוייקות

את מד הלחות האנלוגי חייבים לכיל לפני השימוש הראשון. יוצאים דופן הם מדי הלחות של אדוריני על בסיס שיער, אשר בזהירות רבה מכוילים לפני המשלוח. למרות זאת, אפילו מד הלחות של אדוריני זקוק לכיול מחודש במקרה של טלטלה חזקה במהלך המשלוח. כפי שהוזכר קודם הדיוק של מד לחות השכיח עם קפיץ מתכתי הוא מוגבל. רמת הדיוק של מדי הלחות של אדוריני היא גבוהה, והיא אופטימית לרמת הלחות הגבוה הנמצאת בתוך תיבת הלחות. עדיין צריך להיות מודעים לכך שבהשוואה למדידת טמפרטורה, מדידת לחות היא פיזית מדוייקת פחות. אפילו עם מדי לחות מקצועיים לשימוש במעבדות, במחיר של יותר מ-$100, היצרנים מבטיחים דיוק של +/- 2% בלבד. מד לחות אנלוגי צריך להיות מכויל אחת לשנה. אם תיבת הלחות מצויידת במד הלחות המסורתי של קפיץ מתכת, זה חשוב במיוחד לשים לב לשינויים ברמת הלחות. כאשר משתמשים במד לחות על בסיס פולימר אקרילי או מד לחות על בסיס ספוג עם תמיסה של פרופלין גליקול (ראה פולימר בסיס ספוג או אקריל) רמת הלחות צריכה להתאזן באופן אוטומטי בסביבה של 70%. פה דרושה רק פעולה פשוטה של מילוי מים מעוקרים או פרופלין גליקול (לתיבות לחות על בסיס ספוג) ברגע שהלחות יורדת. במקרה של ספק, נגיעה קלה בסיגרים תספק אמת מידה לאם והסיגרים מאוחסנים בטמפרטורה נכונה.

המשך לצעד ראשון – כיול מד הלחות