רמת הלחות גבוהה מידי

אם רמת הלחות גבוהה מידי בתיבת הלחות, כדאי לקחת את הצעדים הבאים:

  • וודא שמד הלחות כויל כראוי לפי שיטת תמיסת המלח, ושלאחר מכן מפזר הלחות מולא בתמיסת פרופלין גליקול (כאשר משתמשים במפזר לחות על בסיס ספוג), ושפנים תיבת הלחות הכן לוחח כראוי בשימוש הראשון.
  • למפזרי לחות על בסיס ספוג בלבד: אם תמיסת הפרופלין גליקול לא מולאה מחדש בחודשים האחרונים, יכול להיות שזה הזמן למלא את מפזר הלחות בתמיסת פרופלין גליקול שוב.

תוזזה או חריגה של מספר אחוזים קטן מסימן ה-70% לא צריכה להוות איזה שהיא דאגה, וגם צריך לקחת בחשבון את ההסבר שניתן על דיוק בדיקת רמת הלחות (ראה מד לחות/דיוק ).

המשך לתיבת הלחות מדממת/שרף