חידוש סיגרים יבשים

איחסון סיגרים יבשים בתיבת הלחות יכול להחזירם למצב ההתחלתי שלהם. למרות זאת, העלייה ברמת הלחות צריכה להיעשות בהדרגה. לאחר שני חודשים בערך של איחסון בתיבת לחות מתוחזקת היטב, הסיגרים צריכים להגיע ל-"החלמה" מלאה. צריך לטפל בסיגרים יבשים בזהירות רבה. הם רגישים ושברירים מאד, ויכולים להישבר בקלות.

המשך לבעיות ופיתרונות/ריח של תיבת הלחות