הספקת אויר צח

תיבת לחות אשר ממולאת כראוי צריכה להיות מאווררת לפחות אחת לשבועיים בכדי לספק לה אויר צח. (ראה איטום הרמטי לתיבת הלחות).

המשך לטמפרטורה האופטימלית לאיחסון סיגרים

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponEmail this to someone

*