חידוש סיגרים יבשים

איחסון סיגרים יבשים בתיבת הלחות יכול להחזירם למצב ההתחלתי שלהם. למרות זאת, העלייה ברמת הלחות צריכה להיעשות בהדרגה. לאחר שני חודשים בערך של איחסון בתיבת לחות מתוחזקת היטב, הסיגרים צריכים להגיע ל-“החלמה” מלאה. צריך לטפל בסיגרים יבשים בזהירות רבה. הם רגישים ושברירים מאד, ויכולים להישבר בקלות.

המשך לבעיות ופיתרונות/ריח של תיבת הלחות

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponEmail this to someone

*