האם תיבת הלחות צריכה להיות בלתי חדירה לאויר

תיבות הלחות צריכות להיסגר היטב כדי שרמת לחות פנימית תוכל להישמר.

המשך למכסה מזכוכית או עץ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponEmail this to someone

*